Przyjazna rekrutacja
Logo Huta Zabrze
Czy Unia pomoże młodym wejść na rynek pracy?

8 mld euro - tyle w latach 2014-2020 chce przeznaczyć Unia Europejska na walkę z bezrobociem wśród młodych ludzi. Do Polski w ciągu najbliższych dwóch lat na ten cel może trafić nawet 2 mld złotych. Czy jednak taka kwota jest wystarczająca, aby zmniejszyć odsetek osób bez pracy, który w Polsce w grupie wiekowej 15-24 lata wynosi aż 27,4%?


- „O powadze problemu, jakim jest bezrobocie wśród młodych, świadczą już nie tylko dane statystyczne dotyczące samej liczby bezrobotnych, ale również obawy wyrażane o przyszłą pracę przez absolwentów. Z badania przeprowadzonego przez Tredence Institute wynika, że w Polsce aż 66,5% z nich obawia się o swoją karierę, zaś zaledwie 20,4% stwierdziło, że zmartwienia o przyszłą pracę ich nie dotyczą. Nic dziwnego - przeciętnie absolwenci w Polsce szukają pracy ponad 5 miesięcy" - mówi Bartosz Kaczmarczyk, prezes Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego S.A.


Działania Komisji Europejskiej są odpowiedzią na kryzys ekonomiczny i gospodarczy, który dotknął niektóre kraje Unii i przyczynił się do wzrostu bezrobocia. Niemniej, czy za brak pracy dla młodych odpowiada jedynie recesja? - „Wydaje się, że kryzys niestety spotęgował tylko negatywne zjawiska, które w rzeczywistości przyczyniają się problemu młodych ludzi na rynku pracy. Są to z jednej strony konkurencja ze strony starszych, bardziej doświadczonych kolegów, zaś z drugiej brak wsparcia w postaci staży i szkoleń zawodowych pozwalających młodzieży postawić pierwsze kroki. Poważnym problemem jest również mała liczba programów finansowych skierowanych do przedsiębiorców, które sprawiłyby, że zatrudnianie młodych byłoby bardziej opłacalne" - mówi Bartosz Kaczmarczyk.

Pełny komentarz można przeczytać na stronie: hrbiznes.pl