Przyjazna rekrutacja
Logo Huta Zabrze
Poprawa w gospodarce? Przedsiębiorcy szykują się do inwestycji

Poprawiają się nastroje wśród polskich przedsiębiorców. Wprawdzie odczuwają oni jeszcze skutki spowolnienia, ale dostrzegają też szanse na ich zażegnanie - wynika z badań zrealizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Panelu Polskich Przedsiębiorstw. Pokazały one, że kryzys wymusił na szefach firm zmianę sposobu myślenia i poszukiwanie przewag nad konkurencją.

Badanie przeprowadzone na przełomie czerwca i lipca pokazuje poprawę nastrojów polskich przedsiębiorców. Wprawdzie ponad 60 proc. z nich twierdzi, że ich sytuacja finansowa w ostatnim roku pogorszyła się, ale co trzeci przewiduje ożywienie w najbliższym kwartale.

- Te dane zgadzają się z innym badaniem, które Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadziła we współpracy z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej w ramach programu Szybkiego Reagowania - mówi prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Bożena Lublińska-Kasprzak. - Oba pokazują, że kryzys mamy już za sobą, a jego szczyt przypadł na przełom 2012 i 2013 roku.

Większość przedsiębiorców - 51% - prognozuje zakończenie kryzysu ekonomicznego w Polsce w ciągu 2-3 lat, i z nadzieją patrzy w przyszłość.

- Część z nich pojmuje kryzys jako trudne warunki prowadzenia działalności gospodarczej - mówi współautor raportu, ekonomista, prof. Witold Orłowski. - Moment w gospodarce jest trudny, jeżeli chodzi o rynek krajowy, ale większość firm mówi: „jakoś sobie dajemy radę".

Jak podkreśla prof. Orłowski, raport jest odzwierciedleniem rzeczywistych nastrojów osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, szczególnie małych i średnich przedsiębiorców. Wyniki badania pokazują, że prowadzący firmy nauczyli się w czasach kryzysu rozważnego podejmowania decyzji, poprzedzonego głębokimi analizami sytuacji na rynku.

- Przede wszystkim pilnujemy kosztów, innych od tych związanych z zatrudnieniem; nie mieliśmy też do czynienia z masową presją na zmniejszanie kosztów płacowych, na obniżanie płac albo zwalnianie ludzi - mówi ekonomista. - Szukamy lepszego dojścia do klientów, oferujemy zniżki, szukamy nowych klientów i porozumień z nowymi firmami.

Przedsiębiorcy poszukują też nowej przestrzeni do działania. Chodzi zarówno o nowe rynki, jak i nowe, często innowacyjne produkty.

- Po raz pierwszy udało nam się uzyskać informację, że przedsiębiorcy w momencie pogorszenia koniunktury nie tylko ograniczają koszty, ale również poszukują możliwości rozwoju - powiedziała prezes PARP w czasie Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. - Część z nich widzi możliwości zatrudniania nowych osób i planuje działania o charakterze rozwojowym.

Przedsiębiorcy chcą inwestować przede wszystkim w środki trwałe. Odpowiedziało tak siedmiu na dziesięciu biorących udział w ankiecie. Duża część właścicieli i zarządców firm postawi na rozwój nowych produktów i usług. Ponad 40 proc. zamierza inwestować w kadrę pracowniczą.

- Firmy potrafią się dostosowywać do działania w trudnych warunkach - mówi prof. Witold Orłowski. - Pewnie dlatego Polska była zieloną wyspą na tle wszystkich innych krajów Unii Europejskiej w ciągu minionych pięciu lat.

Jak deklaruje prezes PARP, podobne badania będą realizowane w ciągu kolejnych pięciu lat 25 razy, obrazując tym samym stan różnych obszarów polskiej przedsiębiorczości. Często takich, które do tej pory nie były w ogóle obserwowane.

- Chcemy to badanie wykorzystać do różnych działań Agencji, bo staramy się być instytucją, która działa w oparciu o wiedzę pozyskiwaną od przedsiębiorców - mówi Lublińska-Kasprzak. - Chcemy do ich potrzeb dostosowywać nasze plany, nasze działania i instrumenty realizowane ze środków publicznych.