Przyjazna rekrutacja
Logo Huta Zabrze
III Śniadanie Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji

 

13 listopada 2014 r. w warszawskim hotelu Sheraton odbyło się III Śniadanie Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacyji. Podczas spotkania członkowie Koalicji, przedstawiciele branży HR, mieli okazje podjąć dyskusję i wymienić się doświadczeniami w zakresie przyjaznej rekrutacji, jak również omówić wyniki najnowszej, drugiej edycji badania Candidate Experience.

 

Raport przygotowany na podstawie badań ankietowych objął spojrzenie na procesy rekrutacyjny zarówno ze strony pracodawców, jak i kandydatów. Wyniki zostały przedstawione podczas prezentacji  "Kandydat kupuje Pracodawcę, który dobrze rekrutuje!", prowadzonej przez Marcina Sieńczyka, dyrektora zarządzającego eRecruitment Solutions - organizatora akcji Przyjazna Rekrutacja.

 

Zaprezentowane wyniki, podobnie jak rok temu, wykazały spore rozbieżności pomiędzy deklaracjami pracodawców a odczuciami kandydatów w kwestii przebiegu procesów rekrutacyjnych. Choć aż 65% zapytanych pracodawców odpowiedziało, że dba o relacje z kandydatami na wszystkich etapach procesu rekrutacyjnego, to w opinii większości kandydatów (57%) firmy nie dbają o ten obszar swojego biznesu. Co ciekawe, druga edycja badania Candidate Experience pokazała, że nieodpowiednio przeprowadzona rekrutacja może odbić się negatywnie na wynikach sprzedażowych firmy.

 

Niemal połowa zapytanych kandydatów (46%) twierdzi, że negatywne wrażenia wyniesione z rekrutacji u danego pracodawcy zmieniają ich nastawienie do jego produktów lub usług na negatywne, a w konsekwencji mogą oznaczać rezygnację z ich zakupu.

 

Oficjalny raport z badania Candidate Experience będzie dostępny już wkrótce.

 

 

Źródło /więcej informacji, galeria z wydarzenia: http://erecruiter.pl/blog/iii-sniadanie-koalicji/#.VHL9Y_J7JAp