Przyjazna rekrutacja
Logo Huta Zabrze
Targi Pracy „Postaw na pracę 2.0”

 

13 listopada 2014 r. w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich odbyło się spotkanie informacyjne oraz Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych pt. „Postaw na pracę 2.0". Organizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych - Oddział Fundacji Aktywizacja w Opolu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich.

 

W wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciele spółki Polski HR - Doradztwo Personalne.

 

Uczestnicy spotkania mieli okazję uzyskać liczne porady ze strony doradców zawodowych, jak również przedstawicieli instytucji publicznych. Podczas Targów Pracy odwiedzić można było stanowiska aż 25 firm z regionu Opolszczyzny, w tym stoisko Polski HR - Doradztwo Personalne.

 

Dowodem na sukces inicjatywy są wyniki ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród gości - aż 92% ankietowanych firm stwierdziło, że wydarzenie zachęciło je do zatrudniania osób niepełnosprawnych.

 

Z przyjemnością wzięliśmy udział w tym przedsięwzięciu i cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

 

Więcej szczegółów na temat wydarzenia: http://www.aktywizacja.org.pl/opole/aktualnosci/3008-targi-pracy-postaw-na-prace-2-0